Siste nytt Fradragsrett for kostnader i virksomhet En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser. Les mer ›
Siste nytt Kjøp av reklametjenester via Google, Facebook eller LinkedIn – Har du husket å beregne utgående merverdiavgift? Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester. Les mer ›
Siste nytt Folketrygdens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281. Les mer ›
Siste nytt Dyrt å snoke i kredittopplysninger Datatilsynet har gitt overtredelsesgebyr på opptil 100 000 kroner for å innhente kredittopplysninger uten saklig behov. Les mer ›
Siste nytt Tilsynsavgift for 2016 sendt autoriserte regnskapsførere Tilsynsavgift å betale er 1 612 kroner. Les mer ›
Siste nytt Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2016 Regnskapsførere og revisorer kan søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen. Les mer ›
menu

Våre tjenester

Vi er totalleverandør av økonomitjenester, og som kunde hos oss får du bistand innen all økonomisk administrasjon og IKT-tjenester på et høyt faglig servicenivå.

Som samarbeidspartner bistår vi bedriftens økonomiske administrasjon innen arbeidsoppgaver, ansvarsforhold og roller. Vi utarbeider økonomiske styringsverktøy, rapporterer dine oppgaver til det offentlige og er din økonomiske rådgiver. Som rådgiver er vi opptatt av framtidig teknologi, automatisering og organisering. Vår oppgave er å forstå din bedrift og dine forventninger og krav, så du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Dagens stramme marginer gjør det enda viktigere å effektivisere virksomheten. Stadig flere av de tradisjonelle regnskapsoppgavene automatiseres samtidig som nye oppgaver dukker opp. Eksisterende og fremtidige kommunikasjonsmuligheter gir uante løsninger, og vår erfaring med den teknologiske utviklingen gjør oss godt forankret og forberedt til å møte dette.

Om oss

Regnskapsconsult AS holder til på Gjøvik. Vi er 31 medarbeidere med bred erfaring og kompetanse innen regnskapstjenester og rådgivning.

Våre kunder er av ulik størrelse og innen de fleste bransjer og selskapsformer. Dagens teknologiske løsninger muliggjør gode løsninger og samarbeid også utenfor nærområdet.