Siste nytt Mange forenklinger i aksjeloven Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, forenklet generalforsamling, handleplikt knyttet til egenkapital, fravalg av revisjon og færre krav til særattestasjoner. Les mer ›
Siste nytt Små holdingselskaper kan fravelge revisjon Morselskap i konsern kan velge bort revisjon hvis konsernet sett under ett ligger under terskelverdiene. Les mer ›
Siste nytt Autoriserte regnskapsførere skal kunne bekrefte aksjeinnskudd gjort opp med penger Lovvedtaket er på plass, men ikrafttredelsen er usikker. Les mer ›
Siste nytt Historisk høy kundetilfredshet hos regnskapsbedriftene Siste måling fra markedsanalyseinstituttet EPSI Rating Norge viser den høyeste tilfredshet med regnskapsførere siden målingene startet i 2012. Les mer ›
Siste nytt Årsberetningen for små foretak - snart en saga blott? Finansdepartementet foreslår å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning. Det foreslås også å fjerne kravet til åpningsbalanse, og at god regnskapsskikk kan åpne for begrenset regnskapsplikt for små enkeltpersonforetak og ANSer. Les mer ›
Siste nytt Hvor henter du inspirasjon? Administrerende direktør, Christine Lundberg Larsen, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt. Les mer ›
menu

Våre tjenester

Vi er totalleverandør av økonomitjenester, og som kunde hos oss får du bistand innen all økonomisk administrasjon og IKT-tjenester på et høyt faglig servicenivå.

Som samarbeidspartner bistår vi bedriftens økonomiske administrasjon innen arbeidsoppgaver, ansvarsforhold og roller. Vi utarbeider økonomiske styringsverktøy, rapporterer dine oppgaver til det offentlige og er din økonomiske rådgiver. Som rådgiver er vi opptatt av framtidig teknologi, automatisering og organisering. Vår oppgave er å forstå din bedrift og dine forventninger og krav, så du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Dagens stramme marginer gjør det enda viktigere å effektivisere virksomheten. Stadig flere av de tradisjonelle regnskapsoppgavene automatiseres samtidig som nye oppgaver dukker opp. Eksisterende og fremtidige kommunikasjonsmuligheter gir uante løsninger, og vår erfaring med den teknologiske utviklingen gjør oss godt forankret og forberedt til å møte dette.

Om oss

Regnskapsconsult AS holder til på Gjøvik. Vi er 31 medarbeidere med bred erfaring og kompetanse innen regnskapstjenester og rådgivning.

Våre kunder er av ulik størrelse og innen de fleste bransjer og selskapsformer. Dagens teknologiske løsninger muliggjør gode løsninger og samarbeid også utenfor nærområdet.